PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD
Ajutor
Condiții de utilizare

Primaria Municipiului Brad
Proiecte pe fonduri structurale„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”„Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului la servicii publice în format electronic la nivelul municipiului Brad“
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

Cod MySMIS 128738, Cod SIPOCA 627

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.