PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD
Ajutor
Condiții de utilizare

Cresterea gradului de transparenta in administratia publica locala si facilitarea accesului cetateanului la serviciile publice in format electronic la nivelul Municipiului Brad Cod SIPOCA 627 Cod MYSMIS 128738


DescriereObiectiv de investitii: Obiectivul de investitii presupune implementarea de Platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsura pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Brad Lot I – Servicii de implementare a unei platforme informatice pentru servicii electronice oferite cetatenilor inclusiv instruirea administratorilor/utilizatorilor care are ca principale componente: Terminal interactiv self-service pentru acces la servicii electronice si platforma integrată (portal web, aplicaţie pentru dispozitive mobile) pentru servicii electronice Lot II – Servicii de implementare a unei platforme de informatice de arhivare electronică si integrarea cu managementul documentelor, inclusiv retrodigitalizarea documentelor din arhivă care are ca principale componente: Modul de scanare compus din server scanare, imprimantă cod bare, scanner pentru scanare si platforma arhivă electronică
Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Autoritate contractanta: Municipiul Brad
Valoarea totala: 2.120.857.85 lei
Data începerii proiectului: 01 Aug 2020
Data finalizării proiectului: 01 Aug 2020
Perioada de realizare: 24 luni
Beneficiari: Beneficiarii acestui obiectiv de investitii sunt persoane fizice si juridice care vor utiliza serviciile electronice puse la dispoziție prin intermediul Platformelor informatice. Rezultate estimate 1. Facilitarea accesului cetăţeanului la serviciile publice în format electronic in vederea reducerii perioadei de solutionare a cererilor dar si reducerea birocrației prin utilizarea de formulare electronice si mijloace electronice ce transmitere a documentelor. 2. Eficentizarea managementului documentelor in cadrul instituției Primăriei Municipiului Brad prin utilizarea acestora in format electronic și prin utilizarea arhivei electronice.

Stadiul proiectului

Nr. Crt Etapa Achizitie Executie Receptie
1 Achiziționare de Platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsura pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului.

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Galerie video


Chestionar de satisfacţie privind interacțiunea cu Primăria Brad

Formular feedback